Starptautiskā meistara Alvja Vītoliņa piemiņas turnīram šahā 15.06.2013.

Apstiprinu : _______________

Carnikavas novada pašvaldības iestādes

« Carnikavas sporta centrs »

vadītājs R.Raimo

2013. gada 6.jūnijā

   

 

NOLIKUMS

Starptautiskā meistara Alvja Vītoliņa piemiņas turnīram šahā

1. Mērķis 1.1. Turpināt attīstīt tradīciju, ik gadu sarīkojot šīs sacensības, pieminot izcilo Latvijas šahistu, starptautisko meistaru Alvi Vītoliņu.

1.2.popularizēt šahu gan Carnikavas novadā, gan tā viesu vidū;

1.3. dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību šahā;

1.4. paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus, piesaistīt šaham jaunus dalībniekus, atbalstītājus un skatītājus;

1.5. noskaidrot spēcīgākos šahistus kopvērtējumā, gan Carnikavas novada iedzīvotāju vidū (atsevišķs vērtējums);

1.6. Carnikavas novada sportiskā tēla veidošana un attīstīšana.

2. Organizatori un vadība 2.1. Sacensības organizē Canikavas novada pašvaldības iestādes « Carnikavas sporta centrs« sadarbībā ar Carnikavas novada domi, tautas namu « Ozolaine«, Latvijas Šaha federāciju, Rīgas Šaha federāciju, šaha lielmeistariem Alekseju Širovu un Danielu Fridmanu, atbalstītājiem un sadarbības partneriem ;

2.2. Sacensības vada Carnikavas novada pašvaldības iestādes « Carnikavas sporta centrs« atbildīgā persona – Ieva Kozlovska e-pasts : sports@carnikava.lv; tel. 29561366 ;

2.3. sacensību galvenais tiesnesis Alberts Cimiņš (mob.28804664);

2.4. sacensību galvenais tiesnesis vienpersoniski izšķir visus iesniegtos protestus un strīdus.

3. Vieta un laiks 3.1. Sacensības notiek  sestdien, 2013. gada 15. jūnijā Carnikavas novada tautas namā “Ozolaine”, Jūras ielā 1a ;

3.2. Sacensību sākums plkst. 11:00.

4. Sacensību

dalībnieki,

vecuma grupas

4.1. Sacensībās var piedalīties ikviens šaha spēles cienītājs.
5. Pieteikšanās 5.1. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām līdz 14.jūnijam plkst. 20.00 :

5.1.1. pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv vai

5.1.2. pa tālruni 28804664 (Alberts Cimiņš);

5.2. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads,

FIDE ātrā šaha reitings un pilsēta vai novads, kuru attiecīgais dalībnieks pārstāv;

5.3. pieteikumu apstiprināšana 15. jūnijā līdz plkst. 10:45 sacensību vietā.

 6. Sacensību

    kārtība

6.1. Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 12 kārtās, pēc Starptautiskās šaha federācijas (FIDE) noteikumiem;

6.2. Apdomas laiks 4 minūtes līdz partijas beigām katram dalībniekam + 3 sekundes par katru gājienu;

6.3. Atkarībā no dalībnieku skaita turnīra galvenais tiesnesis sacensību dienā ir tiesīgs veikt nepieciešamās izmaiņas.

7.  Izdevumi un norēķini 7.1. Dalības maksa iepriekš piesakoties ir Ls 1,00 (Carnikavas novadā deklarētajiem – bez maksas). Piesakoties sacensību dienā – Ls 3,00 (visiem dalībniekiem).

7.2. izdevumus, kas saistīti ar turnīra organizēšanu apmaksā Carnikavas dome;

7.3. izdevumus, kuri saistīti ar sacensību dalībnieku apbalvošanu sedz Latvija Šaha Federācija, A.Širovs un sacensību atbalstītāji;

7.4. izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos turnīrā apmaksā paši dalībnieki;

7.5. sacensības tehniski nodrošina Latvijas Šaha Federācija.

8. Rezultātu noteikšana 8.1. Vietu noteikšana individuālajā vērtējumā vienāda punktu  skaita gadījumā:

8.1.1. Uzlabotais Buholca koeficients (Mini Bucholc);

8.1.2. Buholca koeficients;

8.1.3.RST koeficients;

8.1.4. savstarpējā spēle;

8.1.5. uzvaru skaits;

8.2. Rezultāti tiek publicēti tik ātri, cik vien iespējams pēc katras partijas uz sacensību informācijas stenda.

9. Apbalvošana 9.1. Paredzētas balvas 1.-6.vietai; kā arī dāmu, senioru un jauniešu balvas;

9.2. apbalvošanas notiek uzreiz pēc sacensību gala rezultātu apstiprināšanas.

10. Informācija par sacensībām 10.1. Informācija par sacensību dalībniekiem būs pieejama www.sports.carnikava.lv; Latvijas šaha federācija mājaslapā www.sahafederacija.lv, Rīgas Šaha federācijas  mājaslapā www.chess.lv;

Daugavpils šaha lapā :www.chessds.lv

 

11. Īpašie noteikumi 11.1. sacensību dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli un sagatavotību sacensībām;

11.2. sacensību telpās aizliegts smēķēt;

12. Serviss 12.1. Dzeramais ūdens sacensību vietā ;

12.2. sacensību dalībniekiem transportu būs iespējams novietot pie tautas nama izņemot caurlaidi.

 

 

 

 

Sagatavoja:

Carnikavas novada pašvaldības iestādes “Carnikavas sporta centrs” sporta pasākumu organizatore Ieva Kozlovska   _______________________ 06.06.2013.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*