Fēliks Circenis

Felikss Circenis dzimis 1929.gada 16. februārī, Liepājas rajonā Vaiņodē, netālu no Lietuvas robežas. Felikss Circenis bija vienīgais bērns ģimenē. Bērnība F. Circeni ar gaišām atmiņām nav lutinājusi. Tēvs – Jānis Ozols saslima ar tuberkulozi un 1934. gadā nomira. Māte – Elza Circene (dzimusi 1903.- mirusi 1996.gadā) strādāja Vaiņodes tuberkulozes sanatorijā. Sanatorijas galvenais ārsts bija Felikss Valis. Ārsts bija arī F. Circeņa krustēvs. Tāpēc F. Circenim ir dots šī cilvēka vārds.

Skolu Felikss Circenis sāka apmeklēt jau no sešiem gadiem. Pirmā skola bija 6.Liepājas pamatskola. Skolā mīļākie priekšmeti bija matemātika un latviešu valoda, it sevišķi gramatika. F. Circenis bija viens no labākajiem, skolēniem kurš prata labi rakstīt diktātus, ļoti patika gramatikas likumi, mācības turpināja Liepājas Politehnikumā. Tehnikumu beidza kā stiprās strāvas tehniķis elektriķis. Bet pie sirds šī profesija nepieķērās. Pēc tam beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zemes iemērīšanas fakultāti. Pēc profesijas – mērnieks. Tomēr arī šajā profesijā viņš praktiski nestrādāja, jo sāka strādāt par skolotāju.

F. Circenis par pedagogu kļuva nejauši. Tad, kad vēl mācījās Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā, izveidojās Mālpils Meliorācijas skola un viņu uzaicināja uz Mālpili pasniegt ūdens saimniecību, un ģeodēziju. Mālpilī audzēkņi trenējās vieglatlētikā, lai piedalītos Tehnikumu spartakiādē. F.Circenis brauca līdzi Mālpils Hidromeliorācijas tehnikuma komandai uz sacensībām Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā. Tā direktors Galvāns uzaicināja F. Circeni strādāt par skolotāju Priekuļos. Vēlāk – 1962. gadā F.Circenis kļūst par direktoru Lauksaimniecības tehnikumā un nostrādāja šeit piecpadsmit gadus. Priekuļos viņa darbības laikā tika uzbūvēta pirmā biatlona šautuve un moderns stadions. Priekuļu tehnikums uzskatāms par biatlona dzimšanas vietu Latvijā.

1977. gadā F.Circenis pārceļas uz Ādažiem. Šeit nostrādā deviņus gadus kā Ādažu pamatskolas direktors. F. Circenis atceras, ka Ādažos skolas ēka bijusi veca, nolaista, skolā nav bijusi centrālapkure. Taču skolā valdījusi patīkama un sirsnīga atmosfēra. Lai arī skola bijusi maziņa un tajā bijis maz telpu, tomēr skolā risinājās aktīva ārpusskolas dzīve. Pastāvēja dažādi pulciņi: zīmēšanas, mūzikas, dejošanas un citi. Kā arī obligātais pionieru pulciņš, kurš aktīvi darbojies vēstures skolotājas Ritas Ulpes vadībā. Līdz ar skolotāja F. Circeņa atnākšanu, izveidojies arī šaha pulciņš.

Šahs ir F. Circeņa mīļākais sporta veids. Ar šahu sāka nodarboties Liepājas pamatskolā jau sešu gadu vecumā. Ādažos trenēja šahistus gan pamatskolā, gan vidusskolā. F. Circenis bija Rīgas rajona sporta skolas šaha treneris. Kā šaha treneris darbojās arī Priekuļos. F.Circeņa labāko audzēkņu vidū – Latvijas šaha lielmeistars Edvīns Ķeņģis, Latvijas labākais šahists – A. Vītoliņš, G. Skujiņa – olimpiete, A. Strauts – Latvijas jaunatnes čempions. F. Circenis trenēja arī Latvijas sieviešu olimpiādes komandu, kas ieguva 12. vietu pasaulē. Tas F. Circeņa dzīvē skaitās augstākais sasniegums un lepnums, jo līdz šim Latvijas vēsturē tā ir visaugstākā vieta. F. Circenis ir arī gandarīts, ka Sosonko grāmatā par lielākajiem šaha meistariem. viņš vairākkārt pieminēts kā A. Vītoliņa treneris.

1959.gadā F. Circenis ir bijis Latvijas čempions vieglatlētikā. Trenējās pie slavenā trenera Imanta Gaiļa. Latvijas mērogā vienmēr ir bijis trijniekā. Piedalījies arodbiedrības izlasē, ir Daugavas sporta biedrības čempions. F. Circenis ir izbraukājis krustu šķērsu Krieviju, tālākais punkts Čeļabinska. Ir bijis Francijā, Čehijā, Vācijā, Amerikā, Indijā, Somijā.

Latvijas Tautas frontē F. Circenis ir bijis jau no paša sākuma. Piedalījies visos Tautas frontes kongresos. Bija klāt, kad E. Valters uzstājas ar uzrunu – “būsim saimnieki savā zemē”. F. Circenis uzskata, ka ir bijusi liela kļūda, ka Tautas fronte nekļuva par partiju. Pēc Tautas frontes viņš aizgāja uz Demokrātisko centra partiju, kas vēlāk apvienojas ar partiju “Saimnieks”. Tagad F. Circenis ir Darba partijā. F. Circenis ir bijis Rīgas rajona padomes deputāts no 1989.gada līdz pat 1999. gadam. Rajonā ir vadījis izglītības un kultūras komisiju, vēlāk komisiju pārdēvē par komiteju. Ādažu pagastā F. Circenis vadīja Sociālo jautājumu komiteju. Tagad vada pensionāru padomi. Pagastā ir izveidots pensionāru klubs, ir sava lasītava, ir izveidots koris, ansamblis, ir veselības vingrošanas grupa pensionāriem.

Mīļākās vietas Ādažos ir Gaujas krasts, patīk vērot Gauju. Joprojām F. Circenis ir biatlona un basketbola, kā arī vieglatlētikas fans. Mīļākās avīzes ir “Lauku avīze” un “Diena”. Felikss Circenis ar dzīvi ir apmierināts, jo dzīve ir bijusi daudzkrāsaina un pilnvērtīga. F. Circeņa dzīves moto ir Voltēra atziņa: “Mīliet patiesību, bet esat iecietīgi pret maldiem.” Otra viņam tuva atziņa ir Evalda Valtera izteikums: “Dzīvi nevajag uztvert pārāk nopietni, jo dzīvs no viņas tik un tā ārā netiksiet”. 
2002.gada aprīlis

Ādažu pagasta vidusskola
Sagatavoja 11. A klases skolnieks Mārtiņš Sauka
Konsultante – skolotāja Anna Deniškāne

Pārpublicēts no http://www.gramata21.lv/users/circenis_felikss/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*